English version
Èeská verze


Firmanavn: PRUMYSLOVY SERVIS - Vaclav Hanton
Adresse: Jeronymova 268,
272 01 KLADNO 2
Czech Republic
Registreringsnummer: 14468484
Skattenummer: 030-471026135
Kontaktperson: Ing. Vaclav HANTON
Hvordan komme i kontakt: Tel/fax: 0312 687932, 0602 392816, 0602 642720
e-mail:
hntonprumyslovy-srvis.c
www.prumyslovy-servis.cz

Vart firma "PRUMYSLOVY SERVIS" er en handelsbedrift hjemmehörende i den Tsjekkiske Republikk. Bedriften selger ulike produkter för stöperivirksamhet, metallurgiske-, maskin- og smijernsbedrifter med stöpning og smijernsproduksjon. Vi har kunder i Tsjekkia, Slovakia, Danmark, Sverige og Finland. Var siktemal er a kunne tillby vare kunder best mulige forhold gjennom a benytte vare produkter. Var suksess ligger i at kunderne oppnar best mulige produksjonsresultater. Nedenstaende liste viser hva vi kan tilby av produkter og service, men vi er ikke begrenset til kun disse. Vart önske er a bista vare kunder med materialer og service i henhold til deres faktiske behov.

Var hovedaktivitet skjer i samarbeid med det danske selskapet "Pv-sand A/S" (www.pvsand.dk), som är en viktig produsent av belegningssand til formstöpning samt kjerntilvirkning og smeltebelegg. Deres kunder finnes hovedsaklig i Skandinavia, Tyskland, Storbritannia, Tsjekkia, Polen og noen land i Midt-Östen. "PRUMYSLOVY SERVIS" representerer Pv-sand i Tsjekkia och Slovakia.

De materialer vi forhandler er: Belegningssand for stöpning, slipemidler for stal, slipemidler for smijern, belegg for stöpeformer, aluminiumoxsyd sand, rustfri stal sand, silikonkarbid SiC til metallurgisk bruk, grafitt - halvfabrikata, smijernsgods - made of different metals, Anvils - for Blacksmiths, andre produkter og service.
Störste delen av vare produkter kommer fra Tsjekkia og Slovakia samt fra Danmark.

Ytterligere informasjon og spörsmal.

Counter: [CNW:Counter]
Page was created at 22.2.2001