Kontaktní adresa:
Pv - sand A/S
Agade 105, Pjedsted
7000 - Fredericia DK
Mr. Jens G. Rasmussen

Se společností Pv-sand A/S jste vždy na pevné zemi.

Dánská Pv-sand je specializována na výrobu obalovaných směsí již od roku 1971. Cílem této informace je ukázat Vám, že Pv-sand A/S je zkušený a spolehlivý obchodní partner, který se zabývá službami průmyslu a zvláště slévárenství již více než 25 let. Jsme specialisty zejména v oblasti vývoje, ýroby a prodeje obalovaných písků s širokým servisním zázemím.

Pv-sand A/S zahájil svoji činnost v roce 1971 jako malá firma s obětavými a zkušenými pracovníky. Zejména dva faktory daly od počátku Pv-sand A/S správný směr. Zaprvé to je zvláštní kvalita místního písku - velmi jemný druh křemičitého písku jehož těžba byla rychle rozvinuta. Zadruhé strategicky výhodná poloha Pv-sand A/S na samém severu Evropy. Dobře vybudované spojení po silnici, železnici i po moři, umožňuje Pv-sand A/S obsluhovat své zákazníky rychle a efektivně, bez ohledu na to, ze kterého konce světa jsou.

Slévárenský průmysl je pro Pv-sand A/S největším zákazníkem, ale existuje také řada dalších průmyslových odvětví, jako výrobci skla a keramiky, kteří užívají a vysoce oceňují naše výrobky. Také naftařský a plynárenský průmysl vykazuje rostoucí zájem o naše výrobky.

Všechny kroky výrobního procesu - od těžby a čištění, přes různé stupně zušlechťování a klasifikace, jsou prováděny s maximální péčí a disciplínou. O co usilujeme, co se snažíme zajistit vždy a v každé naší dodávce je zejména:

Efektivní řešení - čistý, homogenní a životní prostředí nepoškozující výrobek, který pomůže snížit zpracovací a manipulační náklady ve výrobním procesu našeho zákazníka.

Zakázkové řešení - naše výrobky jsou připravované "na míru", podle individuálních požadavků a potřeb zákazníka.

Moderní řešení - vysoká kvalita výrobků bude udržována nejen dnes, ale pomocí intenzivního technického vývoje i v budoucnosti.

Pv-sand A/S je aktivní součástí a dceřinnou společností firmy SIBELCO SCANDINAVIA S.C.R.
Pv-sand má certifikováný systém řízení kvality podle ISO 9002:1994

Politika Kvality firmy Pv-sand A/S.

Naši zákazníci a dodavatelé musí získat pozitivní názor na firmu Pv-sand A/S. Naše výrobky musí dodržovat specifikace, které byly dohodnuty se zákazníky a musí být v souladu s normami které zahrnují obchodní požadavky i správní předpisy. Naším cílem je dosažení bezchybného chování našich pracovníků.

Naše společnost a každý z našich zaměstnanců musí dodávat výrobky v požadovaném čase a takovým způsobem, že naplní očekávanou kvalitu pro vnitřního i pro externího zákazníka, v řetězu ke konečnému spotřebiteli.

V tomto spojení rozumíme výrobkem jak produkt vyrobený námi, tak i dodávané zboží, nebo zajištění servisu. Současné kvalitativní požadavky musí být splněny při optimálním využití dostupných zdrojů.

Realizace kvalitativní politiky dále zahrnuje to:
 • že udržujeme úzký kontakt s našimi zákazníky a s dodavateli
 • že se podílíme na řešení problémů našich zákazníků
 • že dodáváme správné zboží v dohodnutém čase na dohodnutá místa
 • Jsme přesvědčeni, že získání správné kvalitativní úrovně ve všech bodech je výsledkem nepřetržité a angažované spolupráce.

  Cíl Kvality

  Jakožto jediný dánský výrobce obalovaného písku na výrobu skořepin je si Pv-sand vědom své zodpovědnosti vůči svým zákazníkům a je připraven udržovat vysokou technickou úroveň a mít k dispozici nejmodernější výrobní zařízení, které s pečlivým výběrem surovin naplňuje požadavky našich zákazníků na konkurenceschopné a kvalitní výrobky.

  To navíc pomáhá formovat část cílů v oblasti dlouhodobých vztahů se zákazníkem a umožňuje řešit jeho problémy, což zlepšuje kvalitu výroby a konkurenceschopnost jednotlivých zákazníků.

  V dlouhodobém plánu aktivit společnosti je začleněn nepřetržitý rozvoj zpracování materiálů, ověřování a zkoušení nových vhodných zdrojů surovin.

  Je také součástí našich dlouhodobých cílů, že si společnost pevně udržuje svoji výsadní pozici v obchodování s kvalitními konkurenceschopnými výrobky a se servisem.

  V současné době je ověřeno, že společnost Pv-sand A/S má vytvořen Systém řízení kvality výroby ve shodě s principy norem DS/EN ISO 9002.

  P. Norup. Jorgensen
  ředitel společnosti


  Zpět na hlavní stránku.
  Stránky byly vytvořeny 31.1.2000