Návod k použití:

Plochy určené k černění, je potřeba nejdříve důkladně odmastit. Mořidlo pak nanášíme měkkým štětcem nebo hadříkem a krátkou dobu (5 – 30 sekund) necháme působit. Výrobky je možné do přípravku také ponořit, přitom čas ponoření nesmí překročit 30 sekund. Použití probíhá v nádobě ze skla, porcelánu, kameniny nebo polyetylénu. Nesmějí se používat nádoby ze železa nebo z jiných kovů!

Po nanesení černícího mořidla štětcem nebo po provedeném ponoření je potřeba ošetřené díly pečlivě omýt vodou a vysušit. Celý postup černění, pokud ztmavnutí ještě není dostatečné, je možné jednou nebo dvakrát zopakovat. Čas působení mořidla je potom ještě asi 10 sekund. Vysušené výrobky se následně ošetří slabou olejovou vrstvou, určenou k dalšímu prohloubení docíleného zčernání a ke zvýšení protikorozní odolnosti.

K tomuto výrobku je k dispozici bezpečnostní list, který je nutno před použitím pečlivě přečíst.

 

Provozní parametry:

Teplota:                              pokojová

Doba působení:                  10-30 vteřin

Materiál nádoby:                nádoby ze skla, porcelánu nebo PE

Interval výměny:                10 – 20 pracovních dnů

Balení:                                1 kg láhev

 

Cena:   1837,50   Kč/kg, (bez DPH) v našem skladě ve Volduchách.

DURFERRIT STREICHBRÜNIERBEIZE  prostředek pro studené černění - brynýrování

 

Velmi často je potřeba vytvořit brynýrovanou vrstvu za studena, např. na hotových, nebo namontovaných výrobcích, ale také z důvodu jednoduchosti v improvizovaných podmínkách zámečnické či domácí dílny.  Pro takové případy nabízíme k použití přípravek

DURFERRIT STREICHBRÜNIERBEIZE

 – černicí mořidllo k nanášení za normální teploty.

Copyright © 2007, cermakm2