Podkovářská kovadlina s trojnožkou (mm)

Horseshoe anvil with tripod (mm)

8kg

Zápustka - polotovar (mm)

Swage blank (mm)

1,5kg