Bulharská kovadlina - rozměry (mm)
Bulgarien type anvil dimensions (mm)
type kg a b c d h i m n v
30 135,00 180,00 125,00 90,00 20,00 20,00 200,00 145,00 200,00
50kg 165,00 190,00 160,00 110,00 20,00 20,00 265,00 180,00 215,00
90kg 200,00 235,00 205,00 140,00 27,00 28,00 295,00 205,00 280,00

Sedlík - spodní kus (mm)
Flat hammer - bottom piece (mm)
2kg